Czyszczenie kotłów przemysłowych

Usługi czyszczenia przemysłowego  » Czyszczenie kotłów przemysłowych

Firma Ewerest od 1999 roku świadczy usługi czyszczenia hydrodynamicznego dla przemysłu i budownictwa. Zajmujemy się także dystrybucją urządzeń wysokociśnieniowych DEN JET do 3000 bar.

Hydrodynamiczne i chemiczne czyszczenie kotłów przemysłowych

W celu optymalizacji pracy kotły przemysłowe powinny być regularnie oczyszczane z osadów powstałych podczas spalania. Czyszczenie kotłów przemysłowych z kamienia kotłowego oraz korozji pozwala przedłużyć ich pracę oraz zmniejszyć ryzyko awarii. Urządzenia do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem do 2800 bar pozwalają usunąć nawet najtrwalsze zabrudzenia nie uszkadzając materiału. Usuniemy z kotłów przemysłowych najcięższe osady, nagary, zestalone surowce, farby, izolacje, asfalt, bitum, korozje wraz z oczyszczeniem powierzchni, odtłuszczeniem, piaskowaniem , malowaniem - w zależności od wymogów.

Czyszczenie kotłów przemysłowych hydro-ścierne

Czyszczenie kotłów przemysłowych za pomocą techniki hydro-ściernej polega na narzucaniu na oczyszczaną powierzchnię mieszaniny wody i ścierniwa, która uderzając, odtłuszcza i usuwa

Bezpieczeństwo pracy podczas czyszczenia kotłów przemysłowych

Stosujemy zestaw doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz. W przypadku czyszczenia kotłów przemysłowych o słabej wentylacji używamy masek pełno-twarzowych z zaworami zwrotnymi, rurę doprowadzającą z rozdzielaczem oraz nawiewnice świeżego powietrza. Praca w dużych, pionowych zbiornikach odbywa się z asekuracją linową bądź w dostępie linowym.

Usługi czyszczenia wysokociśnieniowego firmy Ewerest: 

 • czyszczenie kotłów płomienicowo-płomieniówkowych

 • czyszczenie kotłów płomienicowych

 • czyszczenie kotłów płomieniówkowych

 • czyszczenie płomieniówek

 • czyszczenie kotłów opłomkowych

 • czyszczenie kotłów wodnorurkowych

 • czyszczenie kotłów rusztowych

 • czyszczenie kotłów walczakowych

 • czyszczenie kotłów pyłowych

 • czyszczenie kotłów fluidalnych

 • czyszczenie podgrzewaczy oleju termicznego

 • czyszczenie podgrzewaczy ciepłowniczych

 • czyszczenie obrotowych podgrzewaczy powietrza

 • czyszczenie kotłów wodnych

 • czyszczenie kotłów wodno-parowych

 • czyszczenie kotłów parowych

 • czyszczenie wytwornic pary

 • czyszczenie wytwornic ciepła technologicznego

 • czyszczenie kotłów grzewczych

 • czyszczenie kotłów przemysłowych

 • czyszczenie wężownic wymiany ciepła

 • czyszczenie orurowania kotła

 • czyszczenie komór paleniskowych

 • czyszczenie palenisk

 • czyszczenie komór rusztowych

 • usuwanie nagarów

 • usuwanie szlaki

 • usuwanie popiołów

 • usuwanie kamienia kotłowego

Zapytaj o usługę czyszczenia kotłów przemysłowych: 

Mirosław Jachym

Tel. 603 304 530

www.ewerest.pl

mjachym@gmail.com